https://www.brighttv.co.th/horoscope/phopuuchuchok

ชูชก เทพเจ้าแห่งการขอ จากตำนานในพุทธชาดก จนมาเป็นความเชื่อในเรื่องของ ชูชกเทพเจ้าแห่งการขอ นั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร เพราะผู้ที่นิยมศรัทธาบูชาชูชกนั้น ต่างเชื่อกันว่า เงินทอง วาสนา โชคลาภ การเจรจาการค้า การขอสิ่งใดต่าง ๆ จะสัมฤทธิ์ผล หากบูชาพราหมณ์เฒ่าชูชก ผู้มีที่มาจากตำนานพระเวสสันดรชาดก ชูชกผู้นี้จะดลบันดาลให้ผู้บูชา ประสบความสมหวังได้ดั่งใจ วันนี้แอดมินจะขอเปิดรายละเอียดวิธีบูชาชูชก, คาถาบูชาชูชก ค้าขาย และแนวปฏิบัติ วิธีบูชาชูชก จุดธูปกี่ดอก อย่างไรบ้างให้ท่านได้ทราบกัน 

ชูชก-https://tham-boon.com/1

https://pantip.com/topic/30834042

ชูชก เทพเจ้าแห่งการขอ

1. วิธีบูชาชูชกเทพเจ้าแห่งการขอ

ตามตำนานในพุทธชาดกนั้นชูชกเป็นชนชั้นวรรณะพราหมณ์เท่าผู้เฒ่าแห่งเมืองกลิงคราษฎร์ รูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์ แต่กลับได้ภรรยาสาวสวยอ่อนวัยซึ่งก็คือนางอมิตดาแต่กลับมีนิสัยเจ้าเล่ห์เพทุบายตระหนี่ถี่เหนียวและมักจะใช้วาจาเล่ห์กลขอสิ่งต่างๆกับผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าองค์พระเวสสันดรทรงตั้งมั่นที่จะสร้างกุศลทานสูงสุดเฒ่าชูชกเห็นโอกาสจึงได้เอ่ยปากขอพระโอรสธิดากัณหาชาลี ทำให้องค์พระเวสสันดรต้องจำใจบริจาคพระโอรสธิดาให้เป็นทานแก่เฒ่าเจ้าเล่ห์ชูชก 

ชูชก-https://tham-boon.com/2

https://www.rugyim.com/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B/

2. ชูชกเทพเจ้าแห่งการขอ เปิดวิธีบูชาชูชก จุดธูปกี่ดอก

และนี่เองคือที่มาของความเชื่อศรัทธาตำนานที่ว่าเฒ่าชูชก ชูชกเทพเจ้าแห่งการขอ นั้น จะขออะไรก็จะได้ดั่งใจหวัง ค้าขายร่ำรวย เงินทองไหลมาเทมา เป็นที่พึ่งทางใจ เป็นเจ้าแห่งโภคทรัพย์ และการขอที่ยิ่งใหญ่ ทำให้ผู้ศรัทธาบูชา ได้สมปรารถนาในเรื่องของการขอต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการค้าขายการพาณิชย์ วิธีบูชาชูชก จุดธูปกี่ดอก นั้น ก็ให้ทำการจุดธูป 9 ดอก และสวดคาถา ตั้งจิตอธิษฐานสิ่งที่ปรารถนาเพื่อให้สมหวัง

3. ชูชก เทพเจ้าแห่งการขอ คาถาบูชาชูชก ค้าขาย

ชูชกเทพเจ้าแห่งการขอชูชก นั้น เชื่อกันว่า มีอนุภาพแห่งการให้โภคทรัพย์ โชคลาภ เป็นที่มาของศรัทธาแห่งมหาชน จนขจรขจายไปทั่ว ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกเหนือจากในไทยของเรา โดย คาถาบูชาชูชก ค้าขาย นั้นให้ว่าตามดังนี้สามจบ 

“เงินทอง โชคลาภ วาสนา เจรจาขอสิ่งใดสำเร็จดังหวัง นะยอออลือ มะอะอุ ออแอ อออา นะเหอะ นะแห นิคิดจำเพาะนะฮาน นะเฮ นะฮาน พุทธะเสเส ฉัพเพทะนัง นะเละ นำฮา นะเลาะนำเละ ธ่อฬอ ธ่อฬอ เงินทองไหลมาเทมา มานิมามา สัพพะลาภา ภะวันตุเต”

ชูชก-https://tham-boon.com/3

https://www.tnews.co.th/politic/197244

ชูชกเทพเจ้าแห่งการขอชูชก จึงเป็นอุปมาแห่งที่ผู้ศรัทธาในชูชก เชื่อว่าเครื่องรางของขลังชูชก พราหมณ์เฒ่าในตำนานพระเวสสันดรชาดกผู้นี้ จะดลบันดาลให้ผู้บูชา พบประสบการณ์ดังใจหวัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *