เมื่อพูดถึงเครื่องรางที่ช่วยเสริมดวงชะตา ในด้านของโชคลาภวาสนา การค้า การขาย การลงทุน และความมั่งคั่งร่ำรวยนั้น ก็คงจะต้องพูดถึงเครื่องรางชนิดหนึ่งซึ่งก็คือ ต่อเงินต่อทอง เครื่องรางเสริมโชคลาภ ค้าขาย เรียกทรัพย์ โดยต่อเงินต่อทองนั้นเป็นเครื่องรางที่มีมาแต่ครั้งโบราณโดยมีความเชื่อว่า ต่อเงินต่อทองจะให้พุทธคุณในช่วยในเรื่องของการเรียกทรัพย์ ช่วยต่อทรัพย์ที่เป็นเงิน ต่อทรัพย์ที่เป็นทองให้งอกงามเพิ่มพูน และวันนี้แอดมิน จะมาเปิดแนะแนว วิธีบูชาต่อเงินต่อทอง พร้อมทั้งคาถาบูชาไว้ให้ท่านได้ศึกษาไว้ เพื่อปฏิบัติบูชาต่อไป 

ต่อเงินต่อทอง เครื่องรางเสริมโชคลาภ1 - https://tham-boon.com/

1. วิธีบูชาต่อเงินต่อทอง เครื่องรางเสริมโชคลาภ ค้าขาย เรียกทรัพย์ 

สำหรับ วิธีบูชาต่อเงินต่อทอง หากปฏิบัติถูกต้องก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดพุทธคุณให้เกิดความขลังมากยิ่ง ขึ้นนอกจากนั้น หากใครทำการค้าการพาณิชย์ก็จะได้กำไรงาม กิจการรุ่งเรืองและยังช่วยเสริมโชคลาภด้วยเช่นกัน ผู้ที่มีหน้าที่เจรจาติดต่อประสานงานด้านธุรกิจก็มักจะพกต่อเงินต่อทองไปด้วย เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้การเจรจานั้นประสบความสำเร็จด้วยดี โดยในครั้งแรกเมื่อนำต่อเงินต่อทองเข้าบ้าน วิธีบูชาต่อเงินต่อทอง คือ ต้องเตรียมดอกไม้มาลัย 7 สี หรือ อาจจะใช้พวงมาลัยมะลิช่อระย้ากุหลาบแดงแทนก็ได้ รวมทั้งธูป 7 ดอก เทียน 7 เล่ม แล้วนำของทั้งหมด รวมทั้งต่อเงินต่อทองจัดเตรียมใส่พาน โดยไม่ต้องจุดธูปและเทียน พร้อมนำเหรียญเงินมาใส่เอาไว้ด้วยกัน จากนั้นตั้งนะโม 3 จบ ตามด้วยคาถาบูชา แล้วอธิษฐานขอพร พร้อมกับนำน้ำหวานมาถวาย

2. คาถาบูชา ต่อเงินต่อทอง เครื่องรางเสริมโชคลาภ ค้าขาย เรียกทรัพย์ 

สำหรับคาถาบูชาต่อเงินต่อทองนั้น ให้ตั้งนะโม 3 จบก่อน และท่องคาถาตามว่า

นะชาลีติ อะระหัง สุจินะโม นะโมพุทธายะ มหานิโคลธนามะ อิทานิธนัง ศิริโภคา อิทธิฤทธิ์ ชัยยะชัยยา พละพะลัง สิทธิกัมมัง ประสิทธิเม แล้วให้หมั่นสวดภาวนา คาถาบูชาอยู่เป็นประจำ 

ต่อเงินต่อทอง เครื่องรางเสริมโชคลาภ2 - https://tham-boon.com/

เมื่อปฏิบัติตามวิธีบูชาต่อเงินต่อทอง พร้อมทั้งสวดคาถาบูชาและ อธิษฐานขอพร รวมทั้งตั้งมั่นตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร ประกอบกิจการงาน ด้วยความสุจริตยุติธรรม ต่อเงินต่อทองเครื่องรางเสริมโชคลาภ ค้าขาย เรียกทรัพย์ ก็จะช่วยส่งเสริมให้กิจการค้าขายสำเร็จรุ่งเรือง เงินไหลมาเทมา ต่อเงินต่อทองก็จะบันดาลให้คุณประสบความสำเร็จร่ำรวยได้อย่างดีอน่างแน่นอน

เครดิตภาพ
https://google.com/
https://twitter.com/
https://www.amulet24.com/

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://tham-boon.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *