ขึ้นชื่อว่าเป็น ชาวมูเตลู หรือ สายหมู่นั้น คงจะไม่มีใครไม่ศรัทธา และเลื่อมใสองค์ท่านท้าวมหาพรหม  ซึ่งตั้งประดิษฐานอยู่ ณ หน้าศูนย์การค้าเอราวัณ สี่แยกราชประสงค์ กรุงเทพ ซึ่ง พระพรหม หรือ ท่านท้าวมหาพรหม เป็นเทพพระเจ้าสูงสุด ในบรรดาเทพเจ้าตรีมูรติ โดยถือว่าท่านท้าวมหาพรหมนั้นเป็น ผู้สร้างคือเป็นเทพแห่งการกำเนิด และการจุติ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ท้าวมหาพรหมมีชื่อเสียงเลื่องลือ ในทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีน และไต้หวัน หากมาเที่ยวเมืองไทย จุดมุ่งหมายหนึ่งที่ทุกคนจะไม่พลาด ก็คือ จะต้องมาบวงสรวงกราบไหว้องค์ท่านท้าวมหาพรหม เพื่อขอพรให้สมหวัง ดังนั้นไหว้พระพรหม ขอพรอย่างไร คาถาบูชาพระพรหมให้สําเร็จผล เป็นอย่างไร วันนี้มาดูกัน

1. ไหว้พระพรหม ขอพรท้าวมหาพรหมอย่างไร ให้สําเร็จผล

ไหว้พระพรหม ขอพรอย่างไรให้สําเร็จผล ก็จะต้องทราบรายละเอียดก่อนว่า พระพรหม หรือ ท้าวมหาพรหม ที่ประดิษฐานอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์นั้น หากใครบูชาเลื่อมใสกราบไหว้พระพรหม ด้วยใจที่ศรัทธาบริสุทธิ์ ก็จะได้รับพรให้สมหวัง

แต่ทั้งนี้ท้าวมหาพรหม ท่านจะมีสี่พระพักตร์ ผู้บูชาพระพรหม จำเป็นจะต้องบูชาให้ครบทั้งสี่พระพักตร์ หรือสี่ทิศ จึงจะสำเร็จรับพรได้ดั่งใจ ซึ่งทั้งสี่ทิศนั้นก็จะเป็นทิศที่เกี่ยวเนื่องกับ ทั้งด้านการเงิน ทั้งด้านการงาน ทั้งด้านความรัก และทั้งด้านความสุขในองค์รวม ในการกราบไหว้บูชาพระพรหม ให้เริ่มจากพระพักตร์ที่หนึ่งของท้าวมหาพรหม คือ พระพักตร์แรก แล้วจึงไหว้เวียนไปทางขวามือของเรา หรือ ทางพระหัตถ์ซ้ายขององค์ท้าวมหาพรหม จนถึงพระพักตร์สุดท้ายนั่นเอง

2. เปิดคาถาบูชาพระพรหม ไหว้ขอพร พระพรหม 

คาถาบูชาพระพรหม เพื่อไหว้ขอพรพระพรหม นั้นผู้มีศรัทธา จะต้องทราบก่อนว่าพระพรหม ท่านทรงโปรดความสงบเงียบไม่วุ่นวาย ท้าวมหาพรหมท่านทรงรักเมตตาสรรพชีวิต ที่ท่านทรงสร้าง เสมอดังนั้นผู้ศรัทธาพระพรหม ก็จะต้องสักการะกราบไหว้ท่านท้าวมหาพรหม ด้วยความเรียบง่าย แต่เต็มไปด้วยความตั้งใจ และให้สวดคาถาบูชาพระพรหม โดยภาวนาว่า “พรหมมาสัก ชิต เอกัม ” หรือ “โอม พรหมมา อาฮัม อัสมิ” และให้ตั้งสมาธิ ตั้งจิตมุ่งไปที่พระองค์

ไหว้พระพรหม พร้อมด้วยคาถาบูชาพระพรหม รับรองว่าท่านจะ ขอพรพระพรหม ได้สําเร็จผล ท่านท้าวมหาพรหมจะดลบันดาล ให้พรให้ผู้มีจิตศรัทธา มีความสำเร็จสมปรารถนาได้ ผู้เลื่อมใสเอง ก็จะต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม มีความพากเพียร ประกอบสัมมาอาชีพ และเป็นคนดี รับรองว่า ท่านจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://tham-boon.com/

เครดิตภาพ

https://google.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *