เมื่อพูดถึงราหู คำว่าราหูนั้น มาจากภาษาสันสกฤต หมายถึง เทพอสูร เทพกลุ่มนพเคราะห์องค์หนึ่ง ตามคติความเชื่อของทางฮินดู และทางพุทธศาสนา โดยพระราหูนั้นจะเป็นน้องคนสุดท้องในหมู่สามพี่น้อง คือ พระอาทิตย์ พระจันทร์ และพระราหู โดยตามคติความเชื่อนั้นพระราหูจะเป็นเทพแห่งความมืดมนอนธกาล ดังนั้นการบูชาพระราหู จะเป็นที่เชื่อกันว่า จะช่วยขจัดปัดเป่า สิ่งเลวร้าย โชคร้ายที่เกิดขึ้น ให้บรรเทาลง และเปลี่ยนเป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะทำให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีลาภ มีโชค มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย วันนี้เราจะเปิดวิธีการบูชาพระราหู และสถานที่ หรือวัดพระราหูทั่วไทย เป็นการรวม 5 สถานที่ไหว้ พระราหู ทั่วไทย เพื่อให้ท่านผู้ศรัทธาได้ใช้เป็นพิกัดสำหรับเดินทางไปไหว้พระราหูต่อไป

1. วัดพระราหูแห่งที่ 1 วัดขุนจันทร์ กรุงเทพฯ

ตั้งอยู่ในแขวงตลาดพลู กรุงเทพฯ วัดเก่าแก่ของฝั่งธน ก่อตั้งมานานกว่า 100 ปี โดดเด่นเรื่องการบูชาพระราหู

2. วัดพระราหูแห่งที่ 2 วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำบางปะก งในอำเภอบางคล้า มีรูปเคารพพระราหูอมจันทร์ขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ มีชื่อเสียงในเรื่องช่วยปัดเป่าสิ่งเลวร้ายออกจากชีวิต

3. วัดพระราหูแห่งที่ 3 วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน

เป็นพระอารามหลวง คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน เทพพระราหูทรงครุฑ แห่งเดียวในล้านนา มีชื่อเสียงที่จะช่วยเปลี่ยนชะตาชีวิต ขจัดสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี

4. วัดพระราหูแห่งที่ 4 วัดศาลาลอย จังหวัดนครราชสีมา

ตั้งอยู่ที่ตำบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา เป็นวัดเก่าแก่ ที่ท้าวสุรนารีท่านสร้างขึ้น โดยเป็นที่ประดิษฐาน เทพราหูทรงครุฑหนึ่งเดียวในภาคอีสาน มีชื่อเสียงด้านการแก้กรรม เปลี่ยนกรรมหนักให้เป็นเบา ท่านพระราหูจะช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

5. วัดพระราหูแห่งที่ 5 วัดนางพญา จังหวัดนครรศรีธรรมราช 

เป็นสถานที่ประดิษฐาน เทพราหูทรงครุฑ แห่งเดียวของภาคใต้ ช่วยปัดเป่าเภทภัย ภยันตราย ผู้ที่ได้บูชาจะเกิดมงคล คุ้มครองทั้งตนเองและครอบครัว
ดังนั้นสำหรับผู้ที่ทราบแล้วว่า พระราหู ช่วยเรื่องอะไร ก็จะสามารถนำพิกัด 5 สถานที่ไหว้พระราหูทั่วไทย ซึ่งเราได้นำเสนอนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการบูชาพระราหู ไหว้พระราหู ณ วัดพระราหู ต่าง ๆ เหล่านี้ และเราขอเป็นกำลังใจให้ ราหู หรือ พระราหู ช่วยดลบันดาลให้ทุกท่าน ประสบความสุขความเจริญ ให้สิ่งโชคร้าย สิ่งเลวร้าย ทั้งหลาย ได้รับอนุภาพพรจากพระราหู ช่วยให้ท่านมีประสุข ก้าวหน้า แคล้วคลาด ปลอดภัย ต่อไปด้วยเทอญ

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://tham-boon.com/

เครดิตภาพ
https://google.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *