พระแม่ลักษมี เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี คําว่า ลักษมี มาจากคําภาษาสันสกฤตว่า ลักษยา ซึ่งหมายถึง “จุดมุ่งหมาย” หรือ “เป้าหมาย” และในความเชื่อของชาวฮินดู พระแม่ลักษมีเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองในทุกรูปแบบ ทั้งในทางวัตถุ และในทางจิตวิญญาณ ทุกคนล้วนอยากร่ำรวย แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ประสบความสําเร็จ และการบูชาพระแม่ลักษมี คือ มนต์ที่แข็งแกร่งสําหรับการได้โชคลาภเงินทองอย่างรวดเร็ว สำหรับคนที่ประพฤติตัวเป็นคนดี และบูชาพระแม่ลักษมี และสวด คาถา พระแม่ลักษมีด้วยจิตอันศรัทธามั่นคง ก็จะทำให้คุณได้รับความเมตตาจากพระแม่ลักษมีอย่างเต็มเปี่ยม เเชื่อกันว่า หากพระแม่ลักษมีทรงโปรดใครแล้วพระแม่ลักษมี จะอำนวยพรให้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้นั้นบริบูรณ์มั่งคั่ง ทั้งการเงินและความรัก

1. เปิดคาถา พระแม่ลักษมีบูชาพระแม่ลักษมีเทวีแห่งโชคลาภ

ตามตำนานที่เล่าขานของชาวฮินดูพระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่งนั้น สืบเนื่องมาจากเนื่องจาก ชาวอินเดียจะยกย่องลูกสาวคนแรกของครอบครัวว่าเป็นลักษมีของครอบครัว เพราะตามประเพณีการแต่งงานของชาวอินเดีย ลูกสะใภ้จะนำสินสอดมาให้กับครอบครัวของฝ่ายชาย ซึ่งก็คือ สัญญาณของความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอ งดังนั้นพระแม่ลักษมี จึงมี อุปมานัยยะเป็นเทวีแห่งความโชคลาภมั่งคั่ง นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง เหมือนกับสะใภ้ชาวอินเดีย ซึ่งนำทรัพย์สินเงินทองมามอบให้กับพ่อแม่สามีนั่นเอง และชาวไทยก็ได้รับอิทธิพลความเชื่อนี้มาจากชาวอินเดียตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ผู้ที่สวดคาถาพระแม่ลักษมี ศรัทธาบูชาพระแม่ลักษมี ดังนี้ “โอม ชรี มหาลักษมี ชา วิษณุ ปัตตะนิ หญา ชา เทมาหิ ธันโน ลักษมี ประโชติยัตน์ โอม” จึงมักจะประสบความสำเร็จ เพราะพระแม่ลักษมี อำนวยพรให้เป็นผู้ที่มีความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรือง

2. ธรรมเนียมปฏิบัติ บูชา พระแม่ลักษมี เทวีแห่งโชคลาภ

ธรรมเนียมปฏิบัติ บูชาพระแม่ลักษมี เทวีแห่งโชคลาภ พระแม่ลักษมีถูกพรรณนาว่าเป็นผู้หญิงสวยผิวพรรณสีทอง นั่งหรือยืนอยู่บนดอกบัวบาน และถือดอกบัวตูมซึ่งหมายถึงความงามความบริสุทธิ์ และความอุดมสมบูรณ์ หรือความมั่งคั่ง มือทั้งสี่ของพระแม่ลักษมีแสดงถึงวัฏสงสารของชีวิตมนุษย์ทั้งสี่ หรือ วัฏจักรของการเกิด แก่ เจ็บ ตาย และมีเหรียญทองไหลออกมาจากมือของพระแม่ลักษมี แสดงให้เห็นว่าผู้ที่บูชาพระแม่ลักษมี จะได้รับความมั่งคั่ง

โดยเคล็ดลับในการ บูชาพระแม่ลักษมี จะต้องใช้ดอกบัวชมพู ซึ่งพระแม่ลักษมี โปรดปรานมากที่สุด พร้อมกับสวดคาถา บูชาพระแม่ลักษมี และขอพร พระแม่ลักษมี ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองผู้ที่ศรัทธาก็จะได้รับการอำนวยพรจากพระแม่ลักษมี และประสบความสำเร็จสมหวังอย่างแน่นอ

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://tham-boon.com/

เครดิตภาพ
https://google.com/

https://welove-garden.com/

https://pausecafeproductions.com

https://aromanada.com

https://lp-tohthailand.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *