จังหวัดอยุธยานั้นเป็นจังหวัดที่ขึ้นชื่อในเรื่องของวัดแป็นอย่างมาก เนื่องจากอยุธยานั้นเคยเป็นราชธานีมาก่อน จึงได้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับศาสนามากมายนั่นเอง โดยวันนี้เราได้มี วัดอยุธยา สำหรับสายบุญมาให้ดูกันด้วยดังนี้ 

วัดใหญ่ชัยมงคล

สำหรับวัดอยุธยาวัดแรกที่เราได้หยิบมาแนะนำกันได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล นั่นเอง สำหรับวัดใหญ่ชัยมงคลนั้นถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวยงามเป็นอย่างมาก โดยลักษณะเด่นของวัดใหญ่ชัยมงคลนั้นจะอยู่ที่ เจดีย์องค์ใหญ่ โดยเจดีย์แห่งนี้นั้นเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนั่นเอง นอกจากนี้ บริเวณด้านในยังได้มีการค้นพบชัยมงคลคาถาบรรจุอยู่อีกด้วย และที่สำคัญ บริเวณภายในวัดใหญ่ชัยมงคลนั้นยังเป็นที่ประดิษฐานพระนอนที่วิหารพระพุทธไสยาสน์ และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชด้วยนั่นเอง

พิกัด: 40/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

อีกหนึ่งวัดอยุธยาที่เราได้นำมาให้ดูกันได้แก่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร นั่นเอง สำหรับวัดพนัญเชิงวรวิหารนั้นเป็นวัดอยู่ไม่ไกลจากวัดใหญ่ชัยมงคล ทั้งนี้ วัดพนัญเชิงวรวิหารนั้นยังเป็นวัดสวยที่มีความสวยงามและเก่าแก่อีกด้วย โดยบริเวณภายในวัดพนัญเชิงวรวิหารนั้นจะประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนนายก หรือที่เราเรียกว่า หลวงพ่อโต หรือ เจ้าพ่อซำปอกง นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองตอนปลาย ปางมารวิชัย ที่เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยาอีกด้วย แถมยังเป็นถือที่สักการะนับถือของผู้คนมากมายด้วยนั่นเอง โดยในช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกๆ ปีก็จะมีการจัดงานสรงน้ำและห่มผ้าถวายที่วัดพนัญเชิงวรวิหารแห่งนี้นั่นเอง

พิกัด: หมู่ 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วัดพุทไธศวรรย์

สำหรับวัดอยุธยาแห่งสุดท้ายได้แก่ วัดพุทไธศวรรย์ นั่นเอง โดยวัดพุทไธศวรรย์แห่งนี้นั้นเป็นพระอารามหลวงที่ใหญ่โตและมีชื่อเสียง ซึ่งวัดแห่งนี้นั้นสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 หรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเอง โดยหลังจากการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ภายในวัดพุทไธศวรรย์แห่งนี้นั้นมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปรางค์ประธาน องค์ใหญ่ศิลปะแบบขอม หรือว่าพระตำหนักสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ประจำอยู่ในสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเอง วัดพุทไธศวรรย์นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างมากเลย

พิกัด: หมู่ที่ 8 ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หน้าแรก

https://travel.trueid.net/

อ้างอิง
ไฮโลไทย, ไฮโลไทยได้เงินจริง, ทดลองเล่นไฮโลไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *