ตามความเชื่อ ที่มีมาแต่โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมู่ชาวเอเชียนั้น เราจะมีความเชื่อกันอย่างเหนียวแน่นว่า เจ้าที่เจ้าทางนั้น ถือเป็นเทวดาอารักษ์ประจำสถานที่ต่าง ๆ ทุกสถานที่นั้นจะมีเจ้าที่เจ้าทางเป็นผู้ปกปักรักษา ไม่ว่าจะเป็น เรือกสวนไร่นา เคหสถาน บ้านเรือน ทั้งนี้เพราะ ถึงแม้สิ่งปลูกสร้างจะเปลี่ยนไป แต่พื้นดินซึ่งเรายืนอยู่ หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ตั้งอยู่ ก็จะยังมีเจ้าที่เจ้าทางองค์เดิม เป็นผู้ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนั้น ดังนั้นผู้ที่เข้ามาขออยู่อาศัยจึงจำเป็นจะต้องแสดงความเคารพนพนอบ ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่จะกระทำการใด ๆ วันนี้เราจะเปิด วิธีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง ว่า ไหว้อย่างไรให้อยู่แล้วรํ่ารวย พบเจอแต่สิ่งดี ๆ และ ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก รวมทั้ง คาถาไหว้เจ้าที่ ด้วยทั้งหมด

1. วิธีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง ไหว้อย่างไร ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก

ในวิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง นอกจากขออนุญาตแล้ว ก็จะต้องทำการขอขมา หากสิ่งที่ทำนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร หรือ เป็นการละเมิ ดก็ควรจะต้องทำการขอขมาลาโทษ ขออนุญาตท่านเจ้าที่เจ้าทาง ดังนั้นผู้ที่กระทำการถูกต้อง ขออนุญาตขอขมาอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น กิจการก้าวหน้า มีแต่ความสุข อยู่แล้วร่ำรวย พบเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ นั่นก็เพราะเจ้าที่เจ้าทางท่านเกื้อหนุนและเมตตานั่นเอง ทั้งนี้การไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก การไหว้เจ้าที่นั้นจะต้องใช้ธูป 5 ดอก พร้อมเทียน 1 คู่ ดอกไม้หรือพวงมาลัย รวมถึงน้ำสะอาด นำไปทำการไหว้เจ้าที่ในช่วงเวลา 8:39 น ถึง 10:09 น.

2. วิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง คาถาไหว้เจ้าที่ ไหว้แล้วรํ่ารวย พบเจอแต่สิ่งดีๆ

วิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง ไหว้อย่างไรให้อยู่แล้วรํ่ารวย พบเจอแต่สิ่งดี ๆ นั้น สำหรับ คาถาไหว้เจ้าที่ นั้น หลังจสกจุดธูป 5 ดอก ให้ประนมมือ จากนั้นจึงว่าตาม นะโม พระภูมิเทวานัง เม

ปุปผัง จะ ธูปทีปะ สักการะ วันทานัง สูปะ พะยัญชะนะ สัมปันนัง โภชะนานัง สาลีนัง สะปะริวารัง อุทะกังวะรัง อาคัจฉันตุ ปะริภุญชันตุ สัพพะทา หิตายะ สุขายะ สันติเทวา มะหิทธิกา เตปิ อัมเห อะนุรักขันตุ จะ อาโรคะเยนะ สุเขนะ แล้วจึงปักธูปลงในกระถาง หากท่านสามารถปฏิบัติตามวิธีการไหว้เจ้าที่ ที่เราแจกแจงไว้ว่า ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก และ คาถาไหว้เจ้าที่ ว่าอย่างไร อย่างเคร่งครัดรับรองว่า ท่านจะอยู่แล้วร่ำรวย พบเจอแต่สิ่งที่ดี ๆ ได้โชคได้ลาภ ได้รับการปกปักรักษาจากเจ้าที่เจ้าทางอย่างแน่นอน

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://tham-boon.com/

เครดิตภาพ

https://canva.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *