ในช่วงที่ มีการสอบบรรจุราชการ นอกจากเราจะต้องพึ่งตนเองในการอ่านหนังสือ เตรียมสอบแล้ว ก็คงจะต้องหาที่พึ่งทางใจ ออกไปหาสถานที่ไหว้พระ ขอพรเรื่องงาน หรืออาจจะบนให้ได้งาน แล้วมีสถานที่ใดบ้าง ที่ผู้คนที่ต้องการสอบบรรจุราชการ มักจะไปขอพรเรื่องงาน เราจึงคัดสรร 5 สถานที่บนและขอพร สอบบรรจุราชการ ที่หลาย ๆ คนเคยได้ไปขอพร และประสบความสำเร็จ ได้ตามความต้องการ หรือตามที่คาดหวังไว้ และมีการบอกปากต่อปาก ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสถานที่ที่จะไปขอพรเรื่องงาน หรือเรื่องอื่น ๆ ที่ต้องการ หรือการบนให้ได้งาน อีกด้วย

ศาลสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

โดยหลาย ๆ คน เชื่อว่า หากต้องการสอบบรรจุราชการให้อธิฐานขอพร จากพระองค์ท่าน ว่าหากสอบติดแล้วจะเป็นข้าราชการที่ดี ซื่อสัตย์ต่อแผ่นดิน และโดยเฉพาะขอพรให้งานได้เกี่ยวกับทางราชการทหาร โดยส่วนใหญ่ผู้ที่สอบบรรจุติด ก็จะนำรูปปั้นไก่ มาถวาย แต่ที่มีความเชื่อกัน ก็คือ วิ่งแก้บนรอบศาลสมเด็จพระนเรศวร 

5 สถานที่บนและขอพร สอบบรรจุราชการ1 - https://tham-boon.com/

หลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดสระบุรี

หลวงพ่อสำเร็จเป็นประพุทธรูป ที่อยู่ภายในวิหาร ที่ตั้งอยู่ริมคลองระพีพัฒน์ ซึ่งจะไม่เหมือนพระพุทธรูป ที่อื่นๆ เพราะวิหารของหลวงพ่อสำเร็จนั้น ไม่ได้ตั้งอยู่ในวัด หลายต่อหลายคน ที่ได้ไปกราบไหว้บูชา และขอพรหรือบนให้ได้งาน มักจะประสบความสำเร็จตามชื่อขององค์หลวงพ่อสำเร็จ 

5 สถานที่บนและขอพร สอบบรรจุราชการ2 - https://tham-boon.com/

หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา

วัดหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นอีกสถานที่ ๆ คนที่ต้องการสอบบรรจุราชการ ไปเพื่อขอพรกับองค์หลวงพ่อโสธร โดยอาจจะมีการบนบานศาลกล่าว ไหว้พระ ขอพรเรื่องงานราชการต่าง ๆ โดยมักจะบนด้วยไข่ต้ม ดอกไม้ ซึ่งเมื่อไปที่วัด เราก็มักจะเห็นผู้คนมากมายหิ้วตะกร้าไข่ต้ม ดอกไม้ ผลไม้ เพื่อเข้าไปแก้บนภายในวัดกันมากมาย

5 สถานที่บนและขอพร สอบบรรจุราชการ3 - https://tham-boon.com/

ท้าวมหาพรหมเอราวัณ 

ท้าวมหาพรหมเอราวัณ ตั้งอยู่ที่สี่แยกราชประสงค์ โดยเป็นองค์เทพที่ปกปักรักษาทั้งโลกมนุษย์และสวรรค์ ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จในเรื่องต่าง ๆ ทำให้ผู้ที่ต้องการ สอบบรรจุราชการ จึงไปไหว้พระขอพรเรื่องงาน กันอยู่ตลอด

5 สถานที่บนและขอพร สอบบรรจุราชการ4 - https://tham-boon.com/

ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร

ศาลหลักเมือง เป็นสถานที่ ๆ รวมของเหล่าเทวดาที่ดูแล รักษาเมือง ซึ่งเชื่อว่าหากอยากสอบบรรจุราชการ ติด ให้มาขอพรให้ได้งาน กับศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานครแห่งนี้ สำหรับใครที่กำลัง เตรียมตัวเพื่อ สอบบรรจุราชการ หากจะลองไปไหว้พระขอพร เพื่อความสบายใจ ก็สามารถลองเดินทางไปกันได้ ซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่หากทำแล้วสบายใจ ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา

เครดิตภาพ
https://google.com/
www.canva.com
https://th.readme.me/

อ่านบทความเพิ่มเติม
https://tham-boon.com/

เครดิต

https://thai-ganja.com/

https://qiuauto.com

https://siamgame.org

https://chinese2know.com

https://china-investmentcasting.com

https://MySpaceTop100.com

https://extremesnakes.com

https://campquality.net

https://1dollar-tattoo-designs.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *