บูชา พระแม่ลักษมี เทวีแห่งโชคลาภ

พระแม่ลักษมี

พระแม่ลักษมี เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดี คําว่า ลักษมี มาจากคําภาษาสันสกฤตว่า ลักษยา ซึ่งหมายถึง “จุดมุ่งหมาย” หรือ “เป้าหมาย” และในความเชื่อของชาวฮินดู พระแม่ลักษมีเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรืองในทุกรูปแบบ ทั้งในทางวัตถุ และในทางจิตวิญญาณ ทุกคนล้วนอยากร่ำรวย แต่มีเพียงไม่กี่คนที่ประสบความสําเร็จ และการบูชาพระแม่ลักษมี คือ มนต์ที่แข็งแกร่งสําหรับการได้โชคลาภเงินทองอย่างรวดเร็ว สำหรับคนที่ประพฤติตัวเป็นคนดี และบูชาพระแม่ลักษมี และสวด คาถา พระแม่ลักษมีด้วยจิตอันศรัทธามั่นคง ก็จะทำให้คุณได้รับความเมตตาจากพระแม่ลักษมีอย่างเต็มเปี่ยม เเชื่อกันว่า หากพระแม่ลักษมีทรงโปรดใครแล้วพระแม่ลักษมี จะอำนวยพรให้อย่างเต็มที่ ทำให้ผู้นั้นบริบูรณ์มั่งคั่ง ทั้งการเงินและความรัก 1. เปิดคาถา พระแม่ลักษมีบูชาพระแม่ลักษมีเทวีแห่งโชคลาภ ตามตำนานที่เล่าขานของชาวฮินดูพระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่งนั้น สืบเนื่องมาจากเนื่องจาก ชาวอินเดียจะยกย่องลูกสาวคนแรกของครอบครัวว่าเป็นลักษมีของครอบครัว เพราะตามประเพณีการแต่งงานของชาวอินเดีย ลูกสะใภ้จะนำสินสอดมาให้กับครอบครัวของฝ่ายชาย ซึ่งก็คือ สัญญาณของความเจริญรุ่งเรืองนั่นเอ งดังนั้นพระแม่ลักษมี จึงมี อุปมานัยยะเป็นเทวีแห่งความโชคลาภมั่งคั่ง นำมาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง เหมือนกับสะใภ้ชาวอินเดีย ซึ่งนำทรัพย์สินเงินทองมามอบให้กับพ่อแม่สามีนั่นเอง และชาวไทยก็ได้รับอิทธิพลความเชื่อนี้มาจากชาวอินเดียตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ผู้ที่สวดคาถาพระแม่ลักษมี ศรัทธาบูชาพระแม่ลักษมี ดังนี้ “โอม ชรี มหาลักษมี […]