วิธีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง ไหว้อย่างไรให้อยู่แล้วรํ่ารวย พบเจอแต่สิ่งดี ๆ

วิธีการไหว้เจ้าที่

ตามความเชื่อ ที่มีมาแต่โบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหมู่ชาวเอเชียนั้น เราจะมีความเชื่อกันอย่างเหนียวแน่นว่า เจ้าที่เจ้าทางนั้น ถือเป็นเทวดาอารักษ์ประจำสถานที่ต่าง ๆ ทุกสถานที่นั้นจะมีเจ้าที่เจ้าทางเป็นผู้ปกปักรักษา ไม่ว่าจะเป็น เรือกสวนไร่นา เคหสถาน บ้านเรือน ทั้งนี้เพราะ ถึงแม้สิ่งปลูกสร้างจะเปลี่ยนไป แต่พื้นดินซึ่งเรายืนอยู่ หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น ๆ ตั้งอยู่ ก็จะยังมีเจ้าที่เจ้าทางองค์เดิม เป็นผู้ปกปักรักษาพื้นที่แห่งนั้น ดังนั้นผู้ที่เข้ามาขออยู่อาศัยจึงจำเป็นจะต้องแสดงความเคารพนพนอบ ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนที่จะกระทำการใด ๆ วันนี้เราจะเปิด วิธีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง ว่า ไหว้อย่างไรให้อยู่แล้วรํ่ารวย พบเจอแต่สิ่งดี ๆ และ ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก รวมทั้ง คาถาไหว้เจ้าที่ ด้วยทั้งหมด 1. วิธีการไหว้เจ้าที่ เจ้าทาง ไหว้อย่างไร ไหว้เจ้าที่ใช้ธูปกี่ดอก ในวิธีการไหว้เจ้าที่เจ้าทาง นอกจากขออนุญาตแล้ว ก็จะต้องทำการขอขมา หากสิ่งที่ทำนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร หรือ เป็นการละเมิ ดก็ควรจะต้องทำการขอขมาลาโทษ ขออนุญาตท่านเจ้าที่เจ้าทาง ดังนั้นผู้ที่กระทำการถูกต้อง ขออนุญาตขอขมาอย่างถูกวิธี จะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น กิจการก้าวหน้า มีแต่ความสุข อยู่แล้วร่ำรวย […]