ขอพรเสริมดวง ค้าขายรํ่ารวย ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า มหาสารคาม

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า

ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า จังหวัดมหาสารคาม เป็นศาลเจ้าหลักเมือง ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดมหาสารคามให้ความเคารพนับถือ และเมื่อถึงเทศกาลต่าง ๆ ของชาวจีนที่นี่ก็จะกลายเป็นสถานที่ในการจัดงานต่าง ๆ ของชาวไทยเชื้อสายจีน และศาลเจ้าปึงเถ่ากง ประวัติ ความเป็นมาเป็นอย่างไร , วิธีบูชาเจ้าพ่อปึงเถ่ากง ต้องทำอย่างไรบ้าง ศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่ามหาสารคาม มีความศักดิ์สิทธิในด้านไหน ทำไมในทุก ๆ วันถึงมีชาวไทยเชื้อสายจีนมากราบไหว้ขอพรกันอย่างมากมาย เพราะอะไรทำไมที่นี่จึงกลายเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดมหาสารคาม ประวัติของศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่ามหาสารคาม ศาลเจ้าปึงเถ่ากง ประวัติมีมา เกือบ 100 ปีแล้ว โดยมีชาวไทยเชื้อสายจีนได้อัญเชิญปึงเถ่ากง-ม่า มาจากประเทศจีน เพื่อให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้กราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคล โดยศาลเจ้าปึงเถ่ากง-ม่า ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2483 ต่อมาในปี 2495 ได้เกิดเหตุขโมย ปึงเถ่ากง-ม่า เนื่องจากศาลเก่านั้น ไม่มีหลังคา หรืออาคารที่แข็งแรง ทางคณะกรรมการจึงได้ทำการสร้างศาลขึ้นมาใหม่ และอัญเชิญปึงเถ่ากง-ม่า องค์ใหม่ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าองค์เดิมมาประดิษฐานแทน  วิธีบูชาเจ้าพ่อปึงเถ่ากง การบูชาปึงเถ่ากง-ม่า นั้นไหว้เหมือนกับศาลเจ้าจีนทั่ว ๆ ไป โดยไหว้เทวดาฟ้าดิน จากด้านนอกก่อนแล้วจึงเข้าไปไหว้ปึงเถ่ากง-ม่า ด้านใน และในทุก ๆ ปี […]