บูชาเทพเจ้า เห้งเจีย ให้ผ่านพ้นอุปสรรค

เห้งเจีย

องค์เทพเห้งเจีย แห่งศาลไต่เสี่ยฮุกโจ้ว หรือ ที่รู้จักกันดีในชื่อ ซุนหวูคง ในภาษาจีนกลาง ซุนหงอคง ในภาษาจีนแต้จิ๋ว เป็นบุคคลในตํานานที่รู้จักกันดีที่สุดว่าเป็นเทพเจ้าลิง จากตำนานนในสมัยราชวงศ์ซ่ง ว่าเห้งเจีย เป็นเทพเจ้าลิงที่เกิดจากหินที่ได้รับพลังเหนือธรรมชาติผ่านการปฏิบัติของลัทธิเต๋า หลังจาก องค์เทพเห้งเจีย กบฏต่อสวรรค์ องค์พระพระพุทธเจ้าขังเห้งเจียให้อยู่ใต้ภูเขาเพื่อฝึกนิสัย  โดยหลังจากห้าร้อยปี พระถังซานซาง หรือ พระถังซัมจั๋ง ได้ปลดปล่อย เห้งเจีย และพากันจาริกมาเดินทางไปชมพูทวีป หรือ ประเทศอินเดียพร้อมสานุศิษย์อีก 2 คนเพื่อนำเอาสุดตราพระพุทธศาสนาจากอินเดียมาเผยแพร่ในประเทศจีนได้สำเร็จโดยผ่านอุปสรรคนานาทั้งปวงอย่างไม่ย่อท้อ 1. บูชาเทพเจ้า เห้งเจีย แห่งศาลไต่เสี่ยฮุกโจ้ว ขอพรให้ผ่านพ้นอุปสรรค  จากตำนานความเชื่อที่ องค์เทพเห้งเจีย เป็นผู้มีความพยายาม ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวง ดังนั้นจึงเป็นเหตุที่ทำให้ผู้คนพากันบูชาเทพเจ้าเห้งเจีย แห่งศาลไต่เสี่ยฮุกโจ้ว โดยถือว่าท่านเป็นเทพเจ้าแห่งความเพียรพยายาม เทพเจ้าเห้งเจีย จะช่วยอำนวยพรในด้านการค้า การงาน และความสำเร็จ องค์เทพเห้งเจีย จะช่วยให้ผู้เคารพบูชา ผ่านพ้นอุปสรรค จึงได้เกิดเป็นการสร้างศาลเจ้าของ องค์เทพเห้งเจีย หรือศาลเจ้าไต่เสี่ยฮุกโจ้ว เพื่อให้ผู้ศรัทธามากราบไหว้เคารพบูชา 2. เปิดพิกัดบูชาเทพเจ้าเห้งเจีย ให้ผ่านพ้นอุปสรรค องค์เทพเห้งเจีย  สำหรับผู้มีใจศรัทธาเลื่อมใสนั้น […]